AVG Actueel

Onderstaand vind je actuele informatie over AVG gericht op onze branche.

 

2 juli 2018
Duizenden financieel adviseurs nu al in overtreding
Door een onbegrijpelijk standpunt van het Ministerie van Financiën, zijn formeel alle financieel adviseurs in overtreding omdat ze het BSN van klanten verwerken. Lees het artikel hier.

 

7 juni 2018
Zorgplicht adviseur in het gedrang door AVG

In dit artikel trekt de Hypotheekshop aan de alarmbel. Financieel adviseurs worden door de AVG op verschillende manieren gehinderd om hun werk goed en efficient te kunnen doen. Lees het artikel hier.

 

18 mei 2018
BSN mogelijk toch registreren?
De Contactgroep Automatisering (verenigde softwareleveranciers voor de branche) maakt zich sterk voor het financieel intermediair om gewoon BSN's te mogen registreren. Zij hebben de minister gevraagd de wet hiervoor aan te passen. Omdat financieel adviseurs het BSN nodig hebben om te kunnen bemiddelen, komt het nummer veelvuldig voor in dossiers en klantendata. Veel softwaresystemen leggen deze informatie ook vast. 

 

17 mei 2018
Introductie AVG-PraktijkPakket groot succes!
Binnen uren na het uitbrengen van het persbericht dat CFD haar AVG-PraktijkPakket beschikbaar heeft, werden al ruim 150 meldingen geregistreerd. Er blijkt enorm veel belangstelling te zijn voor het PraktijkPakket. Het pakket is speciaal ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf in de sector om zelfstandig te kunnen implementeren. Dat scheelt enorm in consultancykosten. Maar voor intermediairs die toch extra begeleiding willen, biedt het pakket ook mogelijkheden voor een semi-individuele of volledig individuele begeleiding. Daarmee wordt een uniek concept aangeboden, dat zich ook nog mag rekenen tot het goedkoopste pakket in de markt.

 

15 mei 2018
Doelbinding verboden!

Het is onder de nieuwe AVG niet toegestaan om persoonsgegevens, die zijn verkregen voor een bepaalde opdracht, vervolgens te gebruiken voor het verkrijgen van een andere opdracht. Bijvoorbeeld cross-sell tussen makelaar en assurantiekantoor.

 

15 mei 2018
Zijn taxateurs, verzekeraars, makelaars etc. ook verwerkers?

NEE, je geeft aan de groep schadeherstellers, notarissen, taxateurs, verzekeraars, etc. weliswaar als verantwoordelijke bepaalde persoonsgegevens door, maar de klant gaat vervolgens een zelfstandige

dienstverleningsrelatie aan met deze partijen, heeft rechtstreekse communicatie, en moet in veel gevallen ook

de diensten van die derde partijen zelf betalen. Zij zijn om die reden dan ook niet te beschouwen als een bewerker in de zin van de Wbp.

 

15 mei 2018
Zijn de CFD-modules voor iedereen geschikt?

De CFD-modules zijn ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf. Voor bedrijven die in deze categorie vallen en met meerdere personeelsleden (in de buitendienst) werken en/of met grotere (eigen) complexere automatiseringssystemen werken, is het wel van belang om de organisatorische en technische maatregelen goed te omschrijven, vast te leggen en te volgen. De basis daarvan wordt vastgelegd in het 'Register Verwerking Persoonsgegevens', dat onderdeel is van Module 1. Om een idee te krijgen wat hiervoor nodig zou kunnen zijn heeft DFO een checklist opgesteld. Deze checklist vind je hier. Module 2 en 3 geven de wat grotere kantoren de mogelijkheid om naar behoefte individuele begeleiding in te kopen.

 

15 mei 2018

Moet het BSN uit alle systemen worden gehaald?

Het BSN is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het onder de huidige privaywet een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels. Een nummer dat bij wet is voorgeschreven om een persoon te identificeren, mag alleen mag worden gebruikt voor de uitvoering van die wet. Of voor doeleinden die in de wet staan. 

 

Het BSN is zo’n identificatienummer. Organisaties kunnen het verbod om het BSN te gebruiken niet doorbreken door toestemming aan mensen te vragen voor het gebruik van hun BSN. Toch is het BSN onder de nieuwe AVG niet aangemerkt als 'bijzonder persoonsgegeven'. In de nog af te ronden 'Uitvoeringswet AVG' (lokale invulling van de AVG) zullen wel nadere regels worden opgesteld voor het BSN. De verwachting van experts is, dat ook financieel intermediairs geen BSN's mogen opslaan in hun systemen voor eigen gebruik.

 

 


Deze website is eigendom van CFD. Op de inhoud van deze website ligt copyright.

Zonder toestemming mag je geen informatie uit deze website kopiëren of vermenigvuldigen.