Module 1

Dit is de belangrijkste module van het pakket. Met deze module beschik je over het volgende:

 1. Een Dienstenwijzer met Privacyverklaring
  Hiermee voldoe je aan de eerste belangrijke stap binnen de AVG-wetgeving
 2. Register Verwerking Persoonsgegevens
  Een belangrijk intern document om goed vast te leggen hoe je met gegevens van klanten omgaat. Met een goed ingevuld en onderhouden register zet je de volgende essentiële stap in de verdere inrichting van de AVG.
 3. Verwerkersovereenkomst
  Met dit document regel je afspraken met partijen die data van jouw klanten hebben opgeslagen. Dat kan met een eigen overeenkomst, of met een overeenkomst van de verwerker zelf. Hier vind je voorbeelden van verwerkers.
 4. Template wijzigingsrechten
  Klanten krijgen nieuwe rechten met de AVG. Zo hebben ze o.a. het recht om vergeten te worden, of om alle gegevens in te zien. Met dit template stel je klanten in de gelegenheid om van die rechten gebruik te kunnen maken.

Alle stappen zijn voorzien van kant en klare documenten, verregaande voorbereiding in de wijze waarop je moet vastleggen hoe en welke klantgegevens worden gebruikt en handige CFD-tips om sneller en efficiënter de zaak te kunnen inrichten. 

 

Deze module is gemaakt om AVG zelfstandig te kunnen implementeren, waarbij constant wordt gestreefd naar een zo minimaal mogelijke tijdsbesteding, zonder de kwaliteit van implementatie aan te tasten. Hier vind je de eerste pagina's van Module 1.

 

Module 1 kost € 69,95 vrij van BTW. CFD-leden betalen slechts € 49,95 vrij van BTW. Je bestelt Module 1 hier.


Deze website is eigendom van CFD. Op de inhoud van deze website ligt copyright.

Zonder toestemming mag je geen informatie uit deze website kopiëren of vermenigvuldigen.