Privacy Paragraaf

PERSOONSGEGEVENS

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren leggen wij een aantal gegevens van je vast om digitale stukken naar je te kunnen sturen, met je te communiceren over de planning van workshops en om door jou bestelde producten/diensten eenmalig automatisch te kunnen incasseren en uitleveren. Daarnaast analyseren wij algemeen bezoekersgedrag op de website. Wij bewaren hiervoor de gegevens die je invult in ons bestelformulier en algemene bezoekersstatistieken.

 

ZORGVULDIGHEID

Met de gegevens die wij van je ontvangen gaan wij natuurlijk zorgvuldig om. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden zomaar deze gegevens kunnen raadplegen of in bezit kunnen krijgen. De mensen die met deze gegevens werken in onze organisatie hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 

GEBRUIK GEGEVENS

Wij gebruiken je gegevens om producten/diensten aan je te leveren en algemene analyses te maken. Ook geven wij je gegevens door aan Bureau DFO voor het plannen van workshops of voor het maken van een afspraken bij je op kantoor. Voor de incasso maken wij gebruik van de incassomodule van onze huisbankier ING Bank.

 

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van je opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor je uit te voeren.

 

BEWAREN GEGEVENS

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Uiterlijk twee jaar nadat de dienst of het product is geleverd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen voor deze opdracht.

 

KLANTRECHTEN

Omdat je klant bent bij ons heb je bepaalde rechten wat betreft de bij ons opgeslagen gegevens en bepaal je ook welke gegevens je wel of niet wilt verstrekken. Je rechten zijn:

  1. Je mag altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben.
  2. Wanneer je vindt dat bepaalde gegevens onjuist in onze administratie staan, dan mag je om aanpassing daarvan vragen.
  3. Je hebt het recht om alle informatie die wij hebben van je, te laten verwijderen uit het systeem. Wij moeten daar aan meewerken.
  4. Je hebt het recht om de manier waarop wij gegevens gebruiken op elk moment te beperken, bijvoorbeeld het doorgeven van bepaalde gegevens een bepaalde organisatie. Dit kan wel gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij bieden.
  5. Als je wilt dat wij alle gegevens die we van je hebben moeten doorsturen naar een andere organisatie, dan voeren wij dat verzoek uit.
  6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over je ontvangen, dan informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

KLACHTEN

Ben je het niet eens met de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Neem dan s.v.p. hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Levert dat niet het gewenste resultaat op, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 


Deze website is eigendom van CFD. Op de inhoud van deze website ligt copyright.

Zonder toestemming mag je geen informatie uit deze website kopiëren of vermenigvuldigen.